TOIMINTA

infra-luotettava-kumppani-tilaajavastuu-rala-patevyys

TOIMINNAN ESITTELY

 • Asutuskeskuslouhinta
 • Massalouhinta
 • Irtiporaus (avorailot)
 • Hydrauli kiilaus (Darda)
 • Tarkkuuslouhinta
 • Elektroniset nallit tarkkuutta vaativissa kohteissa

Teemme lähes kaikkia louhinta- ja räjäytysalan töitä, alla joitakin esimerkkejä kohteistamme:

 • Rakennusten pohjien louhintatyöt (teollisuusrakennukset, kerrostalot, rivitalot, omakotitalot)
 • Kunnallistekniset louhintatyöt (kadut, putkikanaalit, ojat)
 • Massalouhinnat (murskaamoille kiven irroitukset, suuremmat kallion leikkukset)
 • Tarkkuus- ja erikoislouhinnat (sisätilat, kellarit, seinänvierustat, muurien alitukset, rakenteiden räjäytykset, jähmettyneiden massojen pehmennys, yms)
 • Elektronisilla nalleilla (diginalleilla) tehtävät räjäytys- ja louhintatyöt vaativissa kohteissa
 • Rähjähteettömät menetelmät (Darda Hydraulikiilaus, laajentuvat massat, kaasupanokset yms)
 • Metriporaukset (kenttäreiät ja avorailot, tartunnat, yms)
 • Iskuvasaratyöt (louheen, kivien ja betonin rikotukset)
 • Louheen ja massojen siirtoa, lastausta ja pintojen raivaustöitä

Asiakkaitamme ovat mm. Julkinen sektori, rakennusliikkeet, insinööritoimistot, maarakennusliikkeet ja yksityiset tilaajat.

35